uvádí...
17. Retail Business Mixer, 15. 6. 2023, Občanská plovárna, Praha, 20.00

Zahájení, úvodní slovo organizátora

07. 04. 2016
8:00 - 8:30

Zahájení, úvodní slovo organizátora