uvádí...
17. Retail Business Mixer, 15. 6. 2023, Občanská plovárna, Praha, 20.00

Mgr. Libor Štajer

advokát, advokátní kancelář KMVS

Mgr. Libor Štajer

advokát, advokátní kancelář KMVS

Je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak v AK Winter & spol. spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 13 let, od 1. 1. 2006 je partnerem AK KMVS. Specializuje se na oblasti: farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur. Mezi jeho publikační činnost a spolupráce s médii patří: Zdravotnické noviny, Pharm Business Magazine, Marketing & Media atd.

Všechny části programu od: Mgr. Libor Štajer